Empresa Projectes Realitzats Transport de Cultius Oficina Tècnica Contacte i Ubicació
Tecnologia avançada per Producció de Cultius


Taules Mòbils per a Transport de Cultius

És probablement el millor sistema en tecnologia per a producció de cultius i la base per a obtindre un cultiu de qualitat. Funciona mitjançant unes taules que poden moure's lateral i transversalment per a poder traslladar amb gran rapidesa i sense esforç un gran nombre de planta o planter a les diferents zones climàtiques o a l'exterior. Aquestes taules son totalment adaptables a casa instal·lació i sempre es fabriquen prèvia valoració i estudi de l'espai disponible i de les necessitats de cada productor. Estan fabricades totalment en alumini i es poden escollir diferents tipus de fondo segons el cultiu a realitzar: reixeta metàl·lica, polietilè, placa de inundació, ets. Aquest fondos, a més, són desmuntables.


Funcionament del Sistema de Transport de CultiusUna vegada realitzat el procés de sembrat, les taules es traslladen a la zona climàtica desitjada amb ajuda dels Carrils Transportadors que tenen uns rodaments per on es desplacen suaument les taules i ens permeten, d'aquesta manera, moure-les transversalment.

Arribats a la zona desitjada i amb l'ajuda de quatre actuadors elàstics, col·loquem el cultiu al lloc escollit.


Zones de Treball

Són zones reservades per a realitzar els treballs de sembrat a partir d'esqueixos, repicat, trànsit, etc. Per poder treballar adequadament i sense esforç, aquí les taules pugen, amb ajuda d'un Carril de dos Nivells, fins a l'alçada necessària.


Instal·lació

Les Taules Mòbils llisquen a través d'uns Rails Guía que, a la vegada, s'apoien en unes plaques de formigó que, gràcies a la seva gran estabilitat, no necessiten cap ancoratge al terra. Això ens permet una instal·lació ràpida, sense obra i totalment desmuntable.


Estalvi d'aigua

El Sistema de Transport de Cultius permet el rigorós i necessari aprofitament de l'aigua que prové dels trens de reg. Mitjançant un sistema de recollida i canalització de l'aigua sobrant del reg, es procedeix a emmagatzemar-la, una vegada tractada, a un dipòsit per a que pugui ser utilitzada de nou pels mateixos trens de reg.

Manteniment

Tant el manteniment com la despesa que genera aquest tipus de instal·lacions és pràcticament nul. No consumeixen ni electricitat, ni gas, ni gasoil... Simplement una mica d'aire comprimit que ens ho proporciona un simple compressor pel que s'aconsegueix, al mateix temps, respectar el medi ambient.


Futur

Aquest Sistema de Transport de Cultius és l'instrument bàsic sobre el qual optimitzarem les millors tècniques de cultiu i ens permetrà automatitzar els diferents processos al nivell desitjat.Munné Metall
Tel.: + 34 93 755 06 02
E-mail: info@munnemetall.com

Oficina comercial Santiago, Chile
Encomenderos 253, Piso 0. Las Condes
Santiago, Chile
Cel: (+56 9) 5740 2314
Tel: (+56 2) 2594 4382Nota legal * Nif: B60916467 * by Anunzia
Aquest sistema de treball permet una gran funcionalitat ajustable a cada tipus de producció.

Els nostres rails transportadors ocupen el mateix espai aprofitant al màxim les instal·lacions. Fàcils i còmodes d'utilitzar aconsegueixen una gran velocitat en el transport de gran quantitat de taules.Detall del nostre exclusiu sistema de rails. Aquest sistema permet amb facilitat i rapidesa, tant el muntatge com el desmuntatge dels mateixos, per que l'usuari disposa d'un desplaçament instantani en cas de necessitat, ja sigui per ampliació d'espai de treball com per trasllat a un altre lloc.

 

ContactoHome English Castellano Català Francais